Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές (flood hazard maps), καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001)
  • Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002)
  • Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003)
  • Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004)
  • Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005)
  • Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006)
  • Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης(GR06RAK0007)
  • Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011)
  • Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών,

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 ετών.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους χάρτες απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλυσης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται.

 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ