ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Για την καταχώρηση παρατηρήσεων και διορθώσεων επί των Προσχεδίων, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα [Διορθώσεις επί των κειμένων ΣΔΚΠ.doc] και να την αποστείλλετε στην υπηρεσία στα e-mail : a.pardali@prv.ypeka.gr και p.gagari@prv.ypeka.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail:                       k.nika@prv.ypeka.gr και ginimaria3@prv.ypeka.gr.

ΗΜΕΡΙΔΑ 24/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06), ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΑΘΗΝΑ 24/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΑΘΗΝΑ 24/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ( EL06)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL06)

Η φόρμα on line εγγραφής για συμμετοχή στην Ημερίδα Διαβούλευσης για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, (EL06) στην Αθήνα στις 24.10.2017 βρίσκεται στο ακόλουθο link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQET-E9sMnfoJTmmL4L305sj5BkjGxla6SI_-TcoPjd9szg/viewform

ΗΜΕΡΙΔΑ 20/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05), ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, (EL05)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ 18/10/2017 για τη Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και Ηπείρου (EL05) για τα Ιόνια Νησιά, ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΕΡΚΥΡΑ 18/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΕΡΚΥΡΑ 18/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τα ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΙΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02), ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04) και ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05)  ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για τα ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΙΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02), ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04) και ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05)  ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ 20/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, εκτός της λεκάνης απορροής π. Έβρου (EL12), ΚΑΒΑΛΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΑΒΑΛΑ 20/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΑΒΑΛΑ 20/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ,  εκτός της λεκάνης απορροής π. Έβρου (EL12)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ, εκτός της λεκάνης απορροής π. Έβρου (EL12)

ΗΜΕΡΙΔΑ 18/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), ΣΕΡΡΕΣ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στις ΣΕΡΡΕΣ 18/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στις ΣΕΡΡΕΣ 18/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11)

ΗΜΕΡΙΔΑ 11/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04), ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11/10/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ 03/10/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03), ΝΑΥΠΛΙΟ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στο ΝΑΥΠΛΙΟ 03/10/2017 

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στο ΝΑΥΠΛΙΟ 03/10/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) 

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03)

ΗΜΕΡΙΔΑ 29/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07), ΛΑΜΙΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΛΑΜΙΑ 29/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΛΑΜΙΑ 29/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL07)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL07) 

ΗΜΕΡΙΔΑ 27/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ΛΑΡΙΣΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΛΑΡΙΣΑ 27/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΛΑΡΙΣΑ 27/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL08)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL08)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ 21/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), ΚΟΖΑΝΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΟΖΑΝΗ 21/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΟΖΑΝΗ 21/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL09)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL09)

ΗΜΕΡΙΔΑ 20/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14), ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  20/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  20/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

ΗΜΕΡΙΔΑ 19/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  19/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  19/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10)

ΗΜΕΡΙΔΑ 15/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), ΠΑΤΡΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΠΑΤΡΑ 15/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΠΑΤΡΑ 15/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 13/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13), ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 6/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 6/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14), ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 6/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 6/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22/12/2015

Έκθεση  Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης : Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf ]

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ