ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Για την καταχώρηση παρατηρήσεων και διορθώσεων επί των Προσχεδίων, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα [Διορθώσεις επί των κειμένων ΣΔΚΠ.doc] και να την αποστείλλετε στην υπηρεσία στα e-mail : a.pardali@prv.ypeka.gr και p.gagari@prv.ypeka.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail:                       k.nika@prv.ypeka.gr και ginimaria3@prv.ypeka.gr.

ΗΜΕΡΙΔΑ 27/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ΛΑΡΙΣΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΛΑΡΙΣΑ 27/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΛΑΡΙΣΑ 27/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL08)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL08)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ 21/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), ΚΟΖΑΝΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΟΖΑΝΗ 21/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΟΖΑΝΗ 21/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL09)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL09)

ΗΜΕΡΙΔΑ 20/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14), ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  20/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  20/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

ΗΜΕΡΙΔΑ 19/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  19/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  19/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10)

ΗΜΕΡΙΔΑ 15/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), ΠΑΤΡΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΠΑΤΡΑ 15/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΠΑΤΡΑ 15/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 13/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13), ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 6/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 6/9/2017 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14), ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 6/9/2017

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 6/9/2017

Ερωτηματολόγιο επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

Κατάλογος Κοινωνικών Εταίρων για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΥΔΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22/12/2015

Έκθεση  Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης : Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf ]