ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22/12/2015

Έκθεση  Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης : Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf ]