Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: