Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν τα Πλημμυρικά Υδρογραφήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: