Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν τα Πλημμυρικά Υδρογραφήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: