Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: