Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR04RAK0001 "Δέλτα π. Μόρνου-παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας"
 • GR04RAK0002 "Περιοχή δέλτα π. Ευήνου"
 • GR04RAK0003 "Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας"
 • GR04RA00K04 "Παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Βουλκαρίας"
 • GR04RAK0005 "Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας"
 • GR04RAK0006 "Παραλίμνιες εκτάσεις τ.λ. Πλαστήρα"
        

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους χάρτες απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλυσης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

 • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών
 • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=100 ετών,
 • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=1000 ετών.

 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από τη θάλασσα, καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

 • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,
 • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών.

Οι Xάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ