Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: