Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Flood Risk Maps) αφορούν στις 8 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για τις Λεκάνες Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (GR27), Πείρου – Βέργα – Πηνειού (GR28) και Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (GR45) που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02). Οι ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 02 όπως καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012) είναι οι παρακάτω:

  • GR02RAK0001: Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης
  • GR02RAK0002: Υψηλή ζώνη π. Ασωπού
  • GR02RAK0003: Χαμηλά Ζακύνθου
  • GR02RAK0004: Χαμηλή ζώνη λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας
  • GR02RAK0005: Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού
  • GR02RAK0006: Χαμηλή ζώνη ρεμάτων παραλίας Β. Πελοποννήσου από το Κιάτο έως την Κόρινθο
  • GR02RAK0007: Χαμηλή ζώνη π. Σελινούντα
  • GR02RAK0008: Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού –Γλαύκου

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν για πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 1000 ετών ενώ έχουν εξεταστεί οι πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 50 ετών και οι πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 100 ετών. Οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας αντιστοιχούν στην αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα (Flood Vulnerability) δηλαδή για μια πλημμύρα που τα όριά της εκτείνονται όσο τα όρια της μέγιστης πλημμύρας για Τ=1000 έτη και το βάθος ροής είναι >2μ. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες αποτίμησης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκ (Flood Vulnerability), βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας ΒΑ(Τ) (Hazard), συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας ΕπΑ(Τ) και αξιολόγηση σε τρωτότητα από διάβρωση εδαφών.

Στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και εντός της ζώνης πλημμύρας απεικονίζονται οι χρήσεις γης - οικονομικές δραστηριότητες, οι βιομηχανίες, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ο ενδεικτικός θιγόμενος πληθυσμός, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, προστατευόμενες περιοχές, οικισμοί κτλ.

Για το υπόβαθρο των χαρτών, έχουν χρησιμοποιηθεί οι  έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. της περιόδου 2007-2009 κλίμακας 1:5000 και αποτελούν το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο χαρτογραφικό υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

 Οι Xάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ