Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (flood risk maps)   καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR07RAK0001 ‘’Κάτω ρους π. Ασωπού, περιοχή Σκάλας Ωρωπού, Αγ. Κωνσταντίνου’’
 • GR07RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Αυλώνας λεκάνης π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0003 ‘’Πεδινά ρ. Σαρανταπόταμου, παραλία Αμάρυνθου νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0004 ‘’Μέσος ρους ρ. Σαρανταπόταμος, περιοχή Γυμνόν νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0005 ‘’Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρ. Χονδρός νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0007 ‘’Μέσος ρους π. Λήδα, περιοχή Αμφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0008 ‘’Παραλία περιοχής Στόμιο νήσου Ευβοίας (κατάντη ρους ρ. Χονδρός)
 • GR07RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Μανικιάτη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0010 ‘’Άνω ρους ρ. Ψαχνών’’
 • GR07RAK0011 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0012 ‘’Χαμηλή ζώνη μέσου-κάτω ρου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης-χαμηλής ζώνης περιοχής Σχηματαρίου – Δήλεσι’’
 • GR07RAK0013 ‘’Περιοχή Αταλάντης ρ. Αλαργινό’’
 • GR07RAK0014 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού’’
 • GR07RAK0015 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρεύς νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0016 ‘’Παρόχθιες χαμηλές περιοχές π. Σπερχειού-χαμηλή ζώνη ρεμάτων παράκτιας περιοχής Στυλίδας-Καμένων Βούρλων‘’
 • GR07RAK0017 ‘’Ωραιοί, Ιστιαία, Κανατάδικα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0018 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0019 ‘’Άνω ρους ρ. Αλαργινό’’

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται, παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας για τον πληθυσμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, του Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας και Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και αφορά τις περιοχές που κατακλύζονται.

 Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/ λίμνες καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών,

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 ετών.

Οι Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ