Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας

 

  •  Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» :  Οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου [Π3-Οριστικό σχέδιο ΣΔΚΠ GR10_V1.pdf (3.1ΜΒ)]