Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 4 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR01RAK0001  "Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης"
 • GR01RAK0002  "Πεδινή περιοχή Μελιγαλά"
 • GR01RAK0003  "Οροπέδιο Μεγαλόπολης"
 • GR01RAK0004  "Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)"

 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

 • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών
 • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=100 ετών,
 • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=1000 ετών.

Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας απεικονίζονται :

 • Η χωρική κατανομή του μέγιστου βάθους νερού (μπλε χρώμα)
 • Η χωρική κατανομή της μέγιστης ταχύτητας ροής (κόκκινο χρώμα)
 • Οι γραμμές που οριοθετούν την περιοχή στην οποία εμφανίζεται πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας
 • Τα χαρακτηριστικά σημεία εντός των ορίων της κατάκλυσης (θέσεις οικισμών ή πόλεων, μεγάλων τεχνικών έργων όπως γέφυρες, σημαντικές επαρχιακές οδοί εθνικές οδοί, αυτοκινητόδρομοι σιδηροδρομικές γραμμές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικές βιομηχανίες, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού κλπ.)
 • Ο χρόνος άφιξης και παραμονής της πλημμύρας στα χαρακτηριστικά σημεία
 • Η χιλιομέτρηση κατά μήκος του άξονα των υδατορευμάτων
 • Οι ΖΔΥΚΠ και τα όριά τους
 • Οι οικισμοί
 • Τεχνικά έργα υδατορευμάτων (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα).
 • Το όριο της πλημμύρας που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθήκες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς συνθήκες (κόκκινη γραμμή)

 Οι Xάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: