Δυτική Πελοπόννησος (GR01)

Συνοπτική Περιγραφή του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ GR01), έχει έκταση 7.235 km². Ορίζεται από τους ορεινούς όγκους Ερύμανθου και Αροανίων στα βόρεια και Αρτεμισίου, Μαίναλου και Ταΰγετου στα ανατολικά. Στα νότια το τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει από πεδινό στα παράλια και στις κοιλάδες των ποταμών, έως ορεινό στα νοτιοανατολικά τμήματα. Στα δυτικά το ανάγλυφο είναι πεδινό και περιλαμβάνει τον κάμπο του Αλφειού ποταμού, την παραλιακή ζώνη του Πύργου – Πύλου και τον κάμπο της Μεσσηνίας. Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από δύο (2) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές του ποταμού Αλφειού (GR29) και των ποταμών Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (GR32). Η έκταση της ΛΑΠ Αλφειού είναι 3.810 km2 και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Ηλείας. Η έκταση της ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα είναι 3.425 km2 και καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι ο π. Αλφειός με τους παραποτάμους του Λάδωνα και Ευρύμανθο καθώς και ο π. Πάμισος. Άλλοι σημαντικοί ποταμοί/ρέματα του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι οι Νέδα, Άρις, Καλό Νερό, Βελίκα, και Νέδων.

Ο Αλφειός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας με μήκος περίπου 127 km. Ο π. Αλφειός πηγάζει από την ορεινή Αρκαδία και ακολουθώντας πορεία δυτική – βόρειο δυτική εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Ο π. Πάμισος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Πελοποννήσου. Ο π. Πάμισος πηγάζει από τις πηγές Αγ. Φλώρου κινείται προς νότο εκβάλλοντας στον Μεσσηνιακό κόλπο. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 564 km2, ενώ το μήκος του από τα ορεινά έως την εκβολή είναι περίπου 53 χλμ. Σημαντικοί κλάδοι του π. Πάμισου είναι τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Τζαμής, Μαυροζούμενα και Ξερίλας (Τσάκωνας).

 

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 4 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR01RAK0001 “Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης”
  • GR01RAK0002 “Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
  • GR01RAK0003 “Οροπέδιο Μεγαλόπολης”
  • GR01RAK0004 “Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)”

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=100 ετών,
  • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=1000 ετών.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές :

 

 

 

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου βάθους Πλημμύρας για το Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου

 

Διανομή Πινακίδων Υδατικό
Διαμέρισμα
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50 Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000
Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων
Πινακίδες GR01 GR01RAK0001 Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης 06_11 07_11  08_11    06_11 07_11  08_11    06_11 07_11  08_11   
GR01 GR01RAK0002 Πεδινή περιοχή Μελιγαλά 08_11       08_11       08_11      
GR01 GR01RAK0003 Οροπέδιο Μεγαλόπολης 09_11  10_11    09_11  10_11    09_11   10_11   
GR01 GR01RAK0004 Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11 11_11 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11 11_11 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας για το Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου

 

Διανομή Πινακίδων Υδατικό
Διαμέρισμα
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50 Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000
Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων
Πινακίδες GR01 GR01RAK0001 Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης 06_11 07_11  08_11    06_11 07_11  08_11    06_11 07_11  08_11   
GR01 GR01RAK0002 Πεδινή περιοχή Μελιγαλά 08_11       08_11       08_11      
GR01 GR01RAK0003 Οροπέδιο Μεγαλόπολης 09_11  10_11    09_11  10_11    09_11   10_11   
GR01 GR01RAK0004 Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11 11_11 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11 11_11 01_11 02_11 03_11 04_11 05_11 10_11 11_11

Δυτική Πελοπόννησος (GR01)

 

1. Σύντομη περιγραφή ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

2. Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

3. Όμβριες Καμπύλες

4. Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

5. Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

6. Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

7. Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

8. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

9. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10. Διαβούλευση

 

Ανατολική Μακεδονία (GR11)

 

1. Σύντομη περιγραφή ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (GR11)

2. Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

3. Όμβριες Καμπύλες

4. Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

5. Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

6. Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

7. Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

8. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

9. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10. Διαβούλευση

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ